Informatiebijeenkomst 22 januari 2019

Wilt u meer informatie ontvangen?

Heeft u een vraag?

Fact sheet

Titel / Kwalificatie Mr. / LL.M.
Vorm van de opleiding Deeltijd
CROHO 75135
Instructietaal Nederlands
Start master De Master start per januari 2019 en januari 2020. Het voorbereidingsprogramma start op september 2019.
Civiel Effect Nee, met uitzondering van deelnemers met een voltooide opleiding WO Bachelor Rechtsgeleerdheid of HBO-rechten diploma.
Start master januari 2019 (voor directe instroom)/ Voorbereidingsprogramma september 2019 en daaropvolgend master januari 2020.
Duur van de opleiding 18 maanden (master) + 4 maanden (voorbereidingsprogramma).
Bijeenkomsten Maandag, van 16.00 tot 20.00 uur incl. diner
Aantal studiepunten Voorbereidingsprogramma (indien van toepassing):20 ECTS, tijdsbesteding 20 uur per week naast de bijeenkomsten op maandag.

Master: 60 ECTS, tijdsbesteding 20 uur per week inclusief het college.

Studiereis Tweedaagse studiereis
Maximaal aantal deelnemers (numerus fixus) Ja, 25 per groep.
Toelatingseisen Voor de toelating tot de master-opleiding en het voorbereidingsprogramma is vereist dat de kandidaat minimaal drie jaar relevante werkervaring heeft en minimaal een erkend HBO-bachelor of WO-bachelor of master diploma heeft behaald.

Voor toelating tot de master met voorbereidingsprogramma  geldt dat de inschrijver een erkende opleiding op minimaal HBO-bachelor niveau met succes heeft afgerond, waarna de toelaatbaarheid tot de parttime master Commercieel Privaatrecht definitief zal worden na het succesvol afronden van het voorbereidingsprogramma van de parttime master Commercieel Privaatrecht.  Ook wanneer de inschrijver een WO-bachelor of WO-master meer dan vijf jaar geleden voor de start van de opleiding heeft afgerond op het gebied van rechtsgeleerdheid of een WO-bachelor of master in een andere wetenschappelijke discipline geldt dat de inschrijver zich kan aanmelden voor de master na voltooiing van het voorbereidingsprogramma.

Voor rechtstreekse toelating tot de master zonder een voorbereidingsprogramma geldt dat de inschrijver de afgelopen vijf jaar een WO-bachelor of WO-master diploma op het gebied van rechtsgeleerdheid heeft behaald, of maximaal vijf jaar voor de start van de opleiding een schakelprogramma / premaster op minimaal WO-bachelor niveau heeft afgerond waarvan verbintenissenrecht, goederen- en insolventierecht en academische vaardigheden deel uitmaakten.

Selectieprocedure Intakegesprek, meerkeuzetoets en een schrijftoets met een positief eindresultaat afgerond.
Toelating voorbereidingsprogramma +minimaal een erkend HBO-bachelor of WO-bachelor of master diploma.

+drie jaar relevante werkervaring.

+positief afgeronde selectieprocedure.

Uiterste aanmelddatum voorbereidingsprogramma is 15 juli 2019.

Start voorbereidingsprogramma September 2019
Aanmelddeadline master 15 december 2018 (voor kandidaten met een recent WO bachelor diploma rechten) en 15 december 2019 (voor kandidaten die zich inschrijven voor het voorbereidingsprogramma)
Kosten master 2019 € 24.500,- (incl. inschrijfgeld, boeken, excursie, etc.)
Kosten voorbereidingsprogramma 2019 € 4.500,- (incl. inschrijfgeld, boeken, colleges, etc.)
Aanmelden meld u direct aan via dit formulier.